Kdy: 17. - 19.11. 2017

Kde: areál Muna


Co se tam bude dít?

Viděl/a jsi už Munu ke konci podzimu, kdy zářivé listí buků zhnědne a leží v kobercích na zemi? Kdy rána jsou mlhavá, dny krátké, avšak v útulném hliněném domečku v objektu 104 hoří oheň a u něho si povídá parta brontíků? Někdy se smějí, pak zase mluví vážně až tajemně (třeba o Kurtovi), probírají zítřejší práci i budoucnost Muny, bývalého vojenského areálu, kde se odehrálo mnohé.

Chtěl bys to místo poznat? Být u toho s námi? Prožít přátelskou atmosféru, která na těchto víkendovkách pravidelně vzniká, odpočinout si od studia nebo práce, něco užitečného udělat pro areál Muny a podpořit tak brontosauří aktivity v něm? 

Srdečně Tě zveme.

Vybudujeme chodníček ke studánce, pomůžeme s údržbou areálu Muny i brontosauřího zálesáckého zázemí pro akce a pomůžeme uspořádat tajemné sklady. 

Po práci tě bude čekat zážitkový program, který s elánem připravujeme. 

Těší se 

Tým organizátorů.